W ramach oferty zarządzania nieruchomościami oferujemy:

 

 

 • obsługę techniczną nieruchomości (współpracujemy ze specjalistami, wybieranie wykonawców robót remontowych w oparciu o przyjęte procedury);
 • prowadzenie oraz nadzór remontów z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi;
 • sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i prawnego nieruchomości, weryfikacja umów z dostawcami;
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej;
 • współpracę z urzędami i instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • współpraca z kancelarią radców prawnych;
 • zapewnienie dostaw mediów;
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym;
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa;
 • organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości;
 • kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi;
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych.

Zapraszamy do współpracy w ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami: kontakt