W ramach oferty administracyjnej oferujemy:

  • dopełnienie wszelkich czynności rejestracyjnych wspólnoty mieszkaniowej
  • realizację uchwał Zarządu Wspólnoty i zgromadzenia właścicieli;
  • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty;
  • zbieranie ofert i negocjacje umów na dostawy mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, dostaw gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu);
  • profesjonalne prowadzenie księgowości (prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej, rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych);
  • skuteczną windykację należności od dłużników;
  • organizowanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i okresowych przeglądów technicznych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i nadzór nad nimi;
  • prowadzenie w uzgodnieniu z Zarządem polityki remontowej nieruchomości;
  • zapewniamy pomoc przy realizacji uprawnień gwarancyjnych;
  • bieżąca współpraca z Zarządem wspólnoty mieszkaniowej. Dbałość o prawidłowy przepływ informacji.

Zapraszamy do współpracy kontakt