Zapraszamy do logowania się celem zasięgnięcia informacji o aktualnym saldzie nieruchomości.

Wszelkie awarie można zgłaszać z poziomu logowanie IOK – serdecznie zapraszamy.